2013. június 26., szerda

Aragorn levele


Én, Aragorn, Arathorn fia, az Északi Dúnadánok vezetője, Isildur örököse, Elrondnak, a Völgyzugoly Urának meghívását közvetítem a Középföldei Nagytanácsra. Várjuk Völgyzugolyba Középfölde minden lakóját, aki szívén viseli hazája, népe, családja sorsát. Az Ellenség mozgolódik Mordorban, a Gyűrű felébredt: meghallotta gazdája hívását. A Végzet-hegyéből születő felhők úgy borítják el Középfölde egét, ahogy Szauron ereje egyre nő, és mind több területet foglal el. Az orkok és nazgulok már eljutottak Eriadorig és az ottani békés népségeket is fosztogatják. Válaszolnunk kell Mordor fenyegetésére, Középfölde a pusztulás szélén áll. Ezt nem kerülheti el senki, vagy összefogunk vagy elbukunk. Minden népet összeköt ez a sors, ez mindannyiunk rendeltetése. Ha úgy hozza a végzet harcba kell szállnunk, meg kell állítanunk a gonoszt!

Aki úgy érzi, hogy van benne elég jó szándék, bátorság, kitartás és erő, az csatlakozzon Szövetségünkhöz és gyülekezzék Dél-Ipálya udvarán, harmadkor 3019. évének július havának ötödik napján, reggel háromnegyed nyolckor.
Szerelkezzék fel a küldetés idejére elegendő ruházattal, ami az idő bármilyen járása esetén megvédi és az összecsapásokban jól elkülöníti Szauron hordáitól. Erre a célra Szövetségünk zöld kendőt, drapp inget továbbá egy méregzöld csapatpólót javasol. Hozzon magával a napi tisztálkodáshoz szükséges felszerelést és ha egészsége úgy kívánja, akkor gyógyfüveket, pirulákat. A küldetés során Szövetségünk vállalja a szabad népek élelmezését, ehhez kiegészítésként pusztán egy üveg lekvárra és két alkalomra való hideg élelemre lesz szüksége a harcosoknak. Készüljön tábori körülményekre, csajkáját, derékalját, takaróját otthon ne felejtse. Legyenek nála úti okmányai, egészségügyi nyilatkozata és a küldetés során felmerülő költségekre fedezet. Ezen költségek alább kerülnek részletezésre. Az itt felsoroltakon kívül hozhat magával a túléléséhez szükséges eszközöket, amennyiben azok egy nagy és egy kis táskába beleférnek, amiket a harcos hordozni is tud.
A küldetés sikere esetén a találkozási pontra július hó tizennegyedik napján érünk vissza este fél nyolcra.
Ezennel zárom soraimat, és Illúvatar áldását kérem küldetésünk sikerére!

Kelt Völgyzugolyban, Harmadkor 3019. évében, június hó 25. napján.


A küldetés költségei:

Élelmezésre, kvártélyozásra: minden a küldetéssel töltött nap után 1500 arany
Utazásra: a Szövetség által szervezett utazásonként 1500 arany (tehát oda-vissza 3000) 
A küldetés teljes folyamán ez összesen 18000 aranyra rúg.
Az előkészítő munkálatokra kérünk mihamarább 5000 aranyat befizetni Celebornnak, aki Szedenik Bálint néven és 117/73023-00451956 számon tart fent betétet a középföldei Országos Takarékpénztárnál. A hátralékot a gyülekezés során fogjuk összegyűjteni. Akit csak anyagi helyzete hátráltatna a küldetésen való részvételben, az ne aggódjon, a Középföldei Harcosok Támogató Bizottmánya örömmel ajánl föl segítséget. Ezért folyamodni az egyes népek vezetőinél lehet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése